تیم علمی مهرگان رشد


تیم پشتیبان علمی شرکت مهرگان رشد

پروفسور آرش آذرفر
دکترای تخصصی از دانشگاه واخنینگن هلند
فوق دکترای تغذیه از دانشگاه ساسکاچوان کانادا
عضو هیئت علمی دانشگاه

پروفسور آرش آذرفر
دکتر امیر فدایی فر
متخصص تغذیه علوم دامی
عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر امیر فدایی فر
مهندس شهاب رومیانی
کارشناس ارشد تغذیه طیور
متخصص جیره نویسی طیور

مهندس شهاب رومیانی
دکتر افشار رومیانی
دکترای دامپزشکی DVM
پشتیبان دامپزشکی شرکت

دکتر افشار رومیانی
دکتر علی گوهردوست
متخصص تغذیه علوم دامی
دکتر علی گوهردوست
دکتر علی قاسمی
متخصص تغذیه علوم دامی
دکتر علی قاسمی
دکتر علی مرتضایی
متخصص تغذیه علوم دامی
دکتر علی مرتضایی


تمامی حقوق برای مهرگان رشد محفوظ است.
انصراف